Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, η πόλη έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο με την ταυτόχρονη εκτέλεση 16 μεγάλων και μικρών έργων ανάπτυξης και υποδομής.

Σήμερα δημιουργούμε μια σύγχρονη και λειτουργική πόλη: Από τα 16 έργα τα δύο ήταν ώριμα, τα 5 απαιτούσαν ακόμη δουλειά, ενώ τα υπόλοιπα 9 σχεδιάστηκαν, ωρίμασαν, βρέθηκαν τα κονδύλια, προσφοροδοτήθηκαν και υλοποιούνται τους τελευταίους 22 μήνες. 

 

Το Εμπορικό Παραδοσιακό Κέντρο και η Πλατεία Κέννεντυ αναδιαμορφώνονται ριζικά. Η μεγάλη πλατεία που δημιουργείται ,αλλάζει την όψη της πόλης, ξαναδίνει στον ιστορικό πυρήνα τη χαμένη του αίγλη, τονώνει την τοπική οικονομία και αποτελεί πλέον ισχυρό πόλο έλξης ντόπιων κατοίκων και ξένων επισκεπτών. 8,9εκ. 

Η Συνοικία Μουττάλου αναδεικνύεται, από την οδό Φελλάχογλου έως τις σπηλιές του γκρεμού και την πλατεία. Η περιοχή του Τζαμιού, της Πλατείας Ισμέτ Ινονού και των Σπηλιών αποκτούν αστικό εξοπλισμό, πράσινο και δέντρα ώστε να αποτελέσουν σημεία πολιτιστικών διαδρομών και χώρων εκδηλώσεων. 3,7εκ.

Οι πλατείες 28ης Οκτωβρίου, Κ. Παλαμά και Δ. Σολωμού ενοποιούνται. Ο χώρος γύρω από τον Δημόσιο Κήπο προβάλλεται, το ιστορικό κέντρο αναβιώνει και επαναδραστηριοποιείται. Ο χώρος μεταξύ των πλατειών αποδεσμεύεται από το αυτοκίνητο και προσφέρεται αποκλειστικά στους πεζούς. 3,7εκ.

Το Μαρκείδιο Θέατρο αναβαθμίζεται με ειδικό θεατρολογικό εξοπλισμό και σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Δημιουργείται ένα δημόσιο κτίριο, τοπόσημο για την πόλη και την περιοχή. 3,6εκ.