Η Πάφος που ονειρευόμαστε δεν ταλαιπωρεί τον πολίτη, δεν τον επιβαρύνει με περιττή γραφειοκρατία. Τον εξυπηρετεί εύκολα και γρήγορα.

Σήμερα μετατρέπουμε τη Δημοτική Υπηρεσία σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό οργανισμό, που σέβεται τον κόπο των εργαζομένων και τα χρήματα των φορολογουμένων:

 Συστήνουμε Τμήμα Δημόσιας Υγείας, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, με επικεφαλής τον Δημοτικό Υγειονομικό Επιθεωρητή. Έτσι επιλύουμε το χρόνιο πρόβλημα του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας.

• Ψηφιοποιούμε όλους τους φακέλους των Τεχνικών Υπηρεσιών. Έτσι μειώνουμε δραστικά το χρόνο έκδοσης των πολεοδομικών αδειών.

• Ανακαινίζουμε και εξωραΐζουμε τους εγκαταλειμμένους υπόγειους χώρους του Δημοτικού Μεγάρου. Τους μετατρέπουμε σε σύγχρονο και λειτουργικό Αρχείο και για τη σύντομη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων.

• Δημιουργούμε νέους γραφειακούς χώρους εντός του Δημοτικού Μεγάρου. Έτσι, μειώνουμε την πολυδιασπορά, ελέγχουμε καλύτερα τη λειτουργία και αυξάνουμε την παραγωγικότητα του Δήμου.

• Εκσυγχρονίζουμε το σύστημα διαχείρισης των κρατήσεων για την τέλεση των πολιτικών γάμων. Έτσι εξυπηρετούμε ταχύτατα τους μελλόνυμφους και αυξάνουμε τα έσοδά μας.

• Είμαστε άτεγκτοι σε κάθε μορφή αυθαιρεσίας, αδιαφορίας ή πλημμελούς εκτέλεσης καθήκοντος από οποιοδήποτε μέλος της Δημοτικής Υπηρεσίας.

• Προωθήσαμε την άμεση εγγραφή του Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Δήμου.