Στην πολιτική χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις και συνεχείς ρήξεις με το παρελθόν. Σήμερα η κρίση και η οικονομική ύφεση την οποία βιώνει ο τόπος μας και ιδιαίτερα η Πάφος, αποδεικνύουν ότι οφείλουμε να τολμήσουμε σαρωτικές αλλαγές σε όλο το δημόσιο τομέα. Η κρατική μηχανή , οι δημόσιοι οργανισμοί και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν εξαντλήσει αυτό που είχαν να δώσουν όλα αυτά τα χρόνια. Τα αμέσως επόμενα χρόνια πρέπει να τα αναδιοργανώσουμε και να τα αναμορφώσουμε όλα. Τολμηρές αποφάσεις που θα στηρίζονται σε ένα όραμα δημιουργίας ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους είναι ο στόχος για τον οποίο οφείλουμε να εργαστούμε.