Είναι η ώρα οι σημερινές γενιές στον τόπο μας να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα μας και το λαό μας. Σήμερα το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε είναι έντονα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο. Αυτοί που θέλουν να πρωταγωνιστούν οφείλουν με πρόγραμμα και στρατηγική να διεκδικούν το καλύτερο για την οικονομία , την κοινωνία και την πατρίδα τους. Οι αλλαγές πρέπει να είναι συνεχείς και σε όλους τους τομείς. Η αλλαγή είναι συνώνυμο της προόδου και της προσαρμογής στο καινούργιο και το σύγχρονο. Αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά χρειάζεται να μπορούν τις ιδέες τους να τις μετουσιώνουν σε έργα και πράξεις. Η σωστή και συνεχής διεκδίκηση για αλλαγές οδηγούν σε μια πορεία επιτυχούς και διαρκούς ανόδου.