Όλοι μαζί έχουμε ευθύνη το μέλλον που δημιουργούμε να το οραματιζόμαστε καλύτερο από το σήμερα. Οι πολίτες βαρέθηκαν να ζουν σε μια κατακερματισμένη κοινωνία όπου κυριαρχεί η αναξιοκρατία και που οι θεσμοί προσαρμόζονται στα προσωπικά συμφέροντα. Σήμερα η Κυπριακή κοινωνία βρίσκεται σε μια αδιέξοδη πορεία. Όλοι μαζί ας φέρουμε και πάλι την ελπίδα στους Κύπριους πολίτες. Η πολιτική οφείλει να αναλάβει δράση προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στην κοινωνία να απελευθερώσει τις δυνατότητες της και τις δυνάμεις της και με δημιουργικότητα να κτίσει ένα καλύτερο αύριο.